DORADZTWO TECHNICZNE

Doradzamy na każdym etapie inwestycji budowlanej.

Każda inwestycja budowlana to szereg decyzji inwestora które wymagają bardzo szerokiego zakresu wiedzy. Czasami jest to tylko zakup gotowego obiektu a czasami cały zamysł inwestycyjny od zakupu działki poprzez projektowanie i budowę:

Doradzamy:

  • przy zakupie działki – sprawdzamy warunki zabudowy, możliwości zabudowy, warunki przyłączeniowe, warunku gruntowe i wszelkie inne aspekty mające bardzo istotny wplyw na możliwość przeprowadzenia inwestycji, jej koszty i możliwości budowy
  • przy projektowaniu – bierzmy czynny udział w procesie projektowania tj. występujemy jako mecenas inwestora aby przy współpracy z biurem projektowym opracować najlepszą koncepcję projektu nie tylko pod względem architektonicznym ale przede wszystkim pod względem ekonomiki budowy czy funkcjonalności obiektu budowlanego
  • przy zakupie domów czy obiektów przemysłowych – w zakresie sprawdzenia stanu technicznego obiektu oraz przy ocenie kalkulacji kosztów ewentualnej adaptacji czy remontu
  • przy wyborze technologii budowy
  • przy wyborze wykonawcy