INSPEKTOR NADZORU

MEGADOM świadczy usługę Inspektora Nadzoru

W jakim celu powołuje się Inspektora Nadzoru budowlanego?

Inspektor Nadzoru ma przed wszystkim zabezpieczyć interesy inwestora który często nie posiada odpowiedniej wiedzy technicznej do prawidłowego kontrolowania procesu budowy. Inspektor Nadzoru pełni funkcję kontrolną nad Kierownikiem Budowy, może wydawać mu polecenia poprzez odpowiednie wpisy w dzienniku budowy

Zatem Inspektor Nadzoru przede wszystkim reprezentuje interesy swojego klienta tj. inwestora.

Powołanie Inspektora Nadzoru to prawo każdego inwestora pomimo, że często firma budowlana i/lub Kierownik Budowy  często sprzeciwiają  się temu pomysłowi gdyż obiektywna i niezależna kontrola często działa na ich niekorzyść.

Dla kogo jest przeznaczona usługa?

 • Dla małych inwestorów prywatnych obudowujących dom lub zakład w systemie generalnego wykonawstwa. Jeśli zleciłeś pełną budowę jednej firmie wraz z obsługą Przez Kierownika Budowy to właśnie Inspektor Nadzoru jest właściwą osobą do skontrolowania jakości i postępu prac realizowanych pod okiem Kierownika Budowy.
 • Dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – każda wspólnota czy spółdzielnia przeprowadzacz bieżące remonty na swoich obiektach. Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje jakość prac wykonywanych przez firmy .
 • Dla deweloperów – poprzez pełnienie funkcji nadzoru nad Generalnym wykonawcą.

Zakres usług:

 • Kontrola realizowanych prac pod kątem projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi.
 • Kontrola jakości materiałów budowlanych użytych przez wykonawcę do budowy.
 • Kontrola jakości wykonywanych prac.
 • Udział w próbach i odbiorach technicznych wszystkich instalacji.
 • Udział w odbiorach robót ulegających zakryciu i zanikających.
 • Przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania.
 • Potwierdzanie wykonania prac.
 • Udział przy usuwaniu ewentualnych wad i usterek powstałych w trackie budowy.
 • Kontrola rozliczenia budowy.