Odbiory techniczne

ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne

Oferujemy usługę kontroli i sprawdzenia stanu technicznego obiektu budowlanego przed zakupem, w trakcie budowy lub przed odbiorem od developera lub wykonawcy. Nasze odbiory techniczne zawsze są opisane pokontrolnym protokołem zawierającym w zależności od wymagań inwestora.

 • wkaz usterek
 • zalecane roboty naprawcze
 • koszty robót wykazanych w zaleceniach
 • opis robót i przewidywany czas na ich realizację

Usługa skierowana jest do:

 • osób fizycznych
 • firm
 • instytucji
 • kontrahentów zagranicznych

Usługa obejmuje zakresem kontrolę takich obiektów jak:

 • hale
 • magazyny
 • domy wielorodzinne
 • domy jednorodzinne
 • budynki socjalne
 • biurowce
 • budynki gospodarcze
 • hotele

W wyniku kontroli powstaje szczegółowy protokół pokontrolny zawierający:

 • ogólny opis stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną
 • wskazanie miejsc wymagających napraw lub remontów z kategoryzowaniem „pilnie”,  „do wykonania do 3 miesięcy”, „do wykonania przy najbliższym remoncie”
 • zakresem niezbędnych prac potrzebnych do przeprowadzenia w celu wykorzystania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
 • kosztów robót budowalnych (opcja)
 • harmonogramu robót budowalnych (opcja)
 • projektu robót budowalnych (opcja)

UWAGA: Jeśli w trakcie odbioru technicznego nasz przedstawiciel stwierdzi znaczną ilość usterek na życzenie zamawiającego przygotowujemy profesjonalną opinię budowlaną techniczną do wykorzystania w ewentualnym sporze z przekazującym obiekt budowlany.

Koszty usługi zawsze są ustalane indywidualnie w zależności od:

 • zakresu zlecenia
 • wielkości obiektu
 • położenia obiektu
 • zakresu opracowania protokołu pokontrolnego.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt bezpośredni pod numerem telefonu 503 406 015 lub pod adresem mailowym biuro@megadom.com.pl