OPINIE BUDOWLANE

Opinie budowlane

Oferujemy sporządzanie profesjonalnych opinii budowlanych dotyczących jakości i ilości wykonanych robót.

Opinie sporządzamy na podstawie oględzin, dokumentacji projektowej, dokumentacji umownej, faktur i rozliczeń.

Wszystkie opinie przygotowujemy w formie papierowej również jako zabezpieczenie dowodowe do wykorzystania w sprawach sądowych. W zależności od zapotrzebowania przekazujemy zamawiającemu wszystkie zebranie w trakcie oględzin informacje w formie cyfrowej lub papierowej.