WYCENY

Profesjonalne wyceny, kalkulacje i kosztorysy kosztów budowy lub kosztów remontu.

Kalkulacje, wyceny i kosztorysy nasi klienci wykorzystują do oszacowania

  • planowanych kosztów budowy
  • kosztów remontu
  • rozliczeń z wykonawcami robót
  • sprawach sądowych przeciwko ubezpieczycielom

Wykonujemy:

  • przedmiar robót
  • kosztorysy Inwestorskie
  • kosztorysy Ofertowe
  • kosztorysy zamienne lub różnicowe
  • kosztorysy porównawcze